Internet of Things (IoT) på bankmarknaden

Internet of Things (IoT) på bankmarknaden

Internet och tillhörande IoT-enheter gör den genomsnittliga bankupplevelsen bekvämare, vilket driver bankbranschens framtid att bli allt mer digital. Internet of Things (IoT) är en nyckelkomponent i moderna banker med snabb digital övergång. Banker implementerar IoT-teknik för att leverera sömlösa kundupplevelser och bekvämlighet för sina kunder.

Enligt rapporten publicerad av Allied Market Research genererade det globala internet of things (IoT) på bankmarknaden 12,7 miljarder USD 2021 och beräknas nå 237,4 miljarder USD 2031, med en CAGR på 33,9 % från 2022 till 2031. Rapporten erbjuder en detaljerad analys av förändrade marknadstrender, toppsegment, viktiga investeringsfickor, värdekedja, konkurrensscenario och regionalt landskap. Rapporten är en viktig och användbar informationskälla för ledande marknadsaktörer, investerare, nya aktörer och intressenter i att formulera nya strategier för framtiden och vidta åtgärder för att stärka sin position på marknaden.

Ladda ner exempelrapport: https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/13116

Covid-19 scenario:

Pandemin hade en positiv inverkan på tillväxten av marknaden på grund av ökningen av antagandet av arbete från hemkultur över hela världen.
Under pandemin ökade antagandet av IoT i finanssektorn på grund av brist på arbetskraft och ekonomiska störningar.
Låsningsreglerna och rörelserestriktioner på offentliga platser kompletterade marknadstillväxten och uppmuntrade kunder att ta till sig ny teknik.
Intresserad av att skaffa data? Fråga här @ https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/13116

Rapporten erbjuder detaljerad segmentering av det globala internet of things (IoT) på bankmarknaden baserat på typ, teknik, slutanvändare och region. Rapporten ger en analys av varje segment och delsegment med hjälp av tabeller och figurer. Denna analys hjälper investerare, marknadsaktörer och nya aktörer att bestämma vilka delsegment som ska utnyttjas för att uppnå tillväxt under de kommande åren.

Baserat på erbjudande stod lösningssegmentet för den högsta andelen 2021, vilket bidrog till mer än två tredjedelar av den totala andelen, och förväntas behålla sin ledarskapsstatus under prognosperioden. Tjänstesegmentet förväntas dock visa den högsta CAGR på 35,9 % från 2022 till 2030.

Baserat på implementeringsmodellen hade on-premise-segmentet den största andelen 2021, och stod för nästan tre femtedelar av marknaden, och förväntas behålla sin dominans när det gäller intäkter till 2031. Molnsegmentet beräknas dock bevittnas den största CAGR på 35,1% under prognosperioden.

Baserat på tillämpningen dominerade segmentet smarta uttagsautomater marknaden 2021 och stod för mer än en tredjedel av marknaden. Kundhanterings- och supportsegmentet förväntas dock ha en ledande position 2031. Å andra sidan beräknas säkerhets- och autentiseringssegmentet visa upp den högsta CAGR på 36,3 % under prognosperioden.

Baserat på företagets storlek hade det stora företagssegmentet lejonparten 2021, vilket bidrog till nästan tre fjärdedelar av marknaden, och förväntas fortsätta sin ledande position under hela prognosperioden. Små och medelstora företagssegmentet förväntas dock visa upp den högsta CAGR på 36,9% under prognosperioden.

Baserat på region stod marknaden över hela Nordamerika för den högsta andelen 2021, vilket bidrog till nästan två femtedelar av den totala marknadsandelen, och förväntas fortsätta sin ledande status 2031. Marknaden över Asien-Stillahavsområdet förväntas dock beskriva den snabbaste CAGR på 37,1% under prognosperioden. Forskningen analyserar även regioner inklusive Europa och LAMEA.

Få detaljerad analys av covid-19-påverkan på Internet of Things (IoT) på bankmarknaden: https://www.alliedmarketresearch.com/request-for-customization/13116?reqfor=covid

Ledande aktörer på den globala internet of things (IoT) på bankmarknaden som analyserats i forskningen inkluderar Capgemini, Cisco Systems, Inc, Dynamics, Inc, GE Digital, IBM, Infosys Limited, Mastercard, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, PTC, SAP SE , Software AG, Stripe, Temenos, Tibbo Systems och Vodafone Group Plc.

Rapporten analyserar dessa nyckelspelare på den globala internet of things (IoT) på bankmarknaden. Dessa aktörer har anammat olika strategier såsom lanseringar av nya produkter, expansion, partnerskap och andra för att öka sin marknadspenetration och stärka sin position i branschen. Rapporten hjälper till att fastställa affärsresultat, rörelsesegment, produktportfölj och utveckling för varje marknadsaktör.

Viktiga fördelar för intressenter

Studien ger en djupgående analys av Internet of Things (IoT) i bankmarknadsprognoser tillsammans med nuvarande och framtida trender för att förklara överhängande investeringsfickor.
Information om viktiga drivkrafter, begränsningar och möjligheter och deras konsekvensanalys på Internet of Things (IoT) i bankmarknadsutsikterna tillhandahålls i rapporten.
Porters femkraftsanalys illustrerar styrkan hos köpare och leverantörer som verkar i branschen.
Den kvantitativa analysen av Internet of Things (IoT) i Banking Market Opportunity från 2022 till 2031 tillhandahålls för att fastställa marknadspotentialen.

Viktiga marknadssegment

Erbjudande

Lösning
Tjänster
Implementeringsmodell

Under förutsättning
Moln

Ansökan

Smarta bankomater
Kundhantering och support
Säkerhet och autentisering
Andra

Företagsstorlek

Stora företag
små och medelstora företag

Efter region

Nordamerika (USA, Kanada)
Europa (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Övriga Europa)
Asien-Stillahavsområdet (Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Australien, Övriga Asien-Stillahavsområdet)
LAMEA (Latinamerika, Mellanöstern, Afrika)

Topp trendrapporter:

Marknaden för programvara för kredithantering https://www.alliedmarketresearch.com/credit-management-software-market-A12972
Marknaden för hårdvarusäkerhetsmoduler https://www.alliedmarketresearch.com/hardware-security-module-market
Retail Banking Market https://www.alliedmarketresearch.com/retail-banking-market
Banking Team Collaboration Software Market https://www.alliedmarketresearch.com/banking-team-collaboration-software-market-A10322
Biometrisk bankarmbandsmarknad https://www.alliedmarketresearch.com/biometric-banking-wristband-market-A10323

David Correa

1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801 USA.

Int’l: +1-503-894-6022 Avgiftsfritt: +1-800-792-5285

Storbritannien: +44-845-528-1300

Indien (Pune): +91-20-66346060 Fax: +1-800-792-5285 [email protected]

Om oss:

Allied Market Research (AMR) är en marknadsundersöknings- och affärskonsultavdelning med full service inom Allied Analytics LLP baserad i Wilmington, Delaware. Allied Market Research förser globala företag såväl som medelstora och små företag med oöverträffad kvalitet på “Market Research Reports Insights” och “Business Intelligence Solutions”. AMR har en målinriktad syn på att ge affärsinsikter och rådgivning för att hjälpa sina kunder att fatta strategiska affärsbeslut och uppnå hållbar tillväxt inom sina respektive marknadsdomäner.

Vi har professionella företagsrelationer med olika företag och detta hjälper oss att gräva fram marknadsdata som hjälper oss att generera korrekta forskningsdatatabeller och bekräftar yttersta noggrannhet i våra marknadsprognoser. Allied Market Research CEO Pawan Kumar är avgörande för att inspirera och uppmuntra alla associerade med företaget att upprätthålla hög kvalitet på data och hjälpa kunder på alla möjliga sätt att nå framgång. Varje data som presenteras i de rapporter som publiceras av oss extraheras genom primära intervjuer med topptjänstemän från ledande företag inom berörda domäner. Vår sekundära dataupphandlingsmetodik inkluderar djupgående online- och offlineundersökningar och diskussioner med kunniga proffs och analytiker i branschen.

Denna release publicerades på openPR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *